19.02.2021

Съобщение

Председателят на ОИК Калояново съобщава, че по жалба на Георги Любенов Георгиев във Върховен административен съд Република България е образувано касационно административно дело 1453/2021 г. на 3-то отделение. Делото е насрочено за 31 март 2021 г. от 14:00 ч.

25.10.2015

БРОЙ НА ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС

ПО СПРАВКА ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛОЯНОВО ИМАЩИТЕ ПРАВО НА ГЛАС В ОБЩИНА КАЛОЯНОВО  НА МЕСТНИ ИЗБОРИ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015 ГОДИНА СА КАКТО СЛЕДВА, ОБЩ БРОЙ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩИНА

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ: 9879

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ : 10051

 

11.10.2015

График за дежурства в ОИК до 18 октомври 2015 г.

 

Дата

Ден

Дежурни

Телефон

12.10

понеделник

Енчо Златански

Здравко Дошков

0899121145

0896815848

13.10

вторник

Йовчо Данчев

Валентина Жекова

0892461401

0888262575

14.10

сряда

Маргарита Шахънска

Стефан Харизанов

0886340633

0879924829

15.10

четвъртък

Мариана Бакова

Валентина Жекова

0885569266

0888262575

16.10

петък

Стефан Харизанов

Здравко Дошков

0879924829

0896815848

17.10

събота

Илиян Дончев

Пламен Нанов

0888260548

0898208531

18.10

неделя

Красимира Даскалова

Иван Кърчев

0899434320

0887271135

04.10.2015

Прием на заявление за застъпници до 15.10

ОИК Калояново съобщава на регистрираните кандидати за общински съветници,  за кмет на община Калояново и кметове на кметства, че след 5 октомври, регистриралите ги партии могат да подават списъците със застъпниците по секции.  С цел своевременно издаване на удостоверенията след като бъдат регистрирани за такива, ви съобщаваме, че е необходимо да донесете списъците на предложените за застъпници, както на хартиен, така и ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в електронен вариант,  като ви препоръчваме това да стане не по-късно от 15.10.2015 година- 17:00- вторник.

26.09.2015

График за дежурства в ОИК до 2 октомври 2015 г.

Дата

Ден

Дежурни

Телефон

26.09

Събота

Валентина Жекова

Пламен Нанов

0888262575

0898208531

27.09

Неделя

Валентина Жекова

Стефан Харизанов

0888262575

0879924829

28.09

Понеделник

Йовчо Данчев

Красимира Даскалова

0892461401

0899434320

29.09

Вторник

Мариана Бакова

Стефан Харизанов

0885569266

0879924829

30.09

Сряда

Здравко Дошков

Енчо Златански

0896815848

0899121145

01.10

Четвъртък

Иван Кърчев 

Красимира Даскалова

0887271135

0899434320

02.10

Петък

Йовчо Данчев

Здравко Дошков

0892461401

0896815848

25.09.2015

До политическите формации, регистрирани в ОИК Калояново

Уважаеми представители на партиите и коалициите, които сте регистрирани за участие в местните избори.

 

На основание точка 25 от решение N 1984-МИ/ 08.09.2015 година на ЦИК, ОИК Калояново ви ЗАДЪЛЖАВА  до 12.00 на 28.09.2015 година да представите писмени предложение за резервни членове на СИК-овете във всички населени места в община Калояново.

 

 

23.09.2015

Съобщение

ОИК Калояново проведе заседание, на което беше изтеглен жребият за номерата на партиите и коалициите в бюлетините за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства. Поредните номера могат да се видят в решение № 70 на ОИК Калояново. По време на заседанието за теглене на номерата присъстваха и представители на политическите формации, регистрирани за участие в местните избори.

21.09.2015

Дата и час за теглене на номера за партии и коалиции в бюлетините

Спазвайки разпоредбите на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, ОИК Калояново съобщава, че жребият за определя на номерата на партиите, коалиция и местните коалиции ще бъде на:

23 септември от 18:00 часа

в Кино-салона, който се намира на партерния етаж в сградата на община Калояново, площад "Възраждане" N 6.

Процедурата, по която ще бъдат изтеглени номерата, може да се прочете от решение N 50 на ОИК Калояново, публикувано по надлежния ред на интернет страницата на Комисията.

16.09.2015

Съобщение във връзка с необходимите документи за регистрация на кандидатите

ОИК Калояново уведомява регистрираните партии и коалиции, че при подаване на заявленията за регистрация на кандидатите за съответния вид избори ще извършва проверка, както е разпоредено в чл. 414, ал. 2 от ИК. В тази връзка е необходимо партиите/коалициите да приложат копие от личната карта или личният паспорт на всеки кандидат. След извършването на служебната проверка, копията от личните документи се връщат обратно на упълномощения представител на партията/коалицията.

Поради многобройните запитвания, ОИК Калояново уточнява, че при регистрирането на кандидатите за участие в изборите НЕ Е нужно да се прилага свидетелство за съдимост!

15.09.2015

Съобщение

На 14 септември ОИК Калояново проведе извънредно заседание от 18.00.  По време на това заседание бяха разгледани документите на партиите и коалициите, които бяха подали заявление за участие в местните избори. Решенията по направените заявления са публикувани по надлежния ред. Редовното заседание за 15.09 няма да се проведе.

15.09.2015

Прием на заявления за регистрация на кандидатски листи

ОИК Калояново съобщава на вече регистрираните партии и коалициим, че от 9.00 часа на 15 септември до 18.00 на 22 септември могат да подават заявления за регистрация на кандидатските листи.

Задължително е всяка една партия/коалиция да бъде с предварително подготвени и попълнени докуемнти, които са описани в Изборния кодекс. В изпълнение на това е нужно да се запознаят и с решеие N 40 на ОИК Калояново.

10.09.2015

ОИК приема документи за регистрация

Общинската избирателна комисия Калояново уведомява, че политическите партии, коалиции и инициативни комитети могат да дойдат и да подадат заявления за участие в местните избори. Общинската избирателна комисия работи всеки ден от 9 до 17 часа. Преди да дойдат упълномощените представители на партии/коалиции или инициативни комитети, нека да се запознаят с изискуемите документи за регистрация. Могат да се видят на интернет страницата на ЦИК.https://www.cik.bg/document?

10.09.2015

Заседание на ОИК

ОИК Калояново ще проведе заседание на 11 септември от 17.00.

08.09.2015

Първо заседание на ОИК

На 8 септември се проведе първото заседание на ОИК Калояново. Протоколът и решението от него могат да се видят в съответните раздели на интернет страницата на ОИК Калояново. Решението е публикувано и на таблото пред ОИК.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 184 / 09.11.2015

    относно: край на активната работа на ОИК след проведените избори на 26.10. и втори тур 1.11.2015 година

  • № 183-МИ / 09.11.2015

    относно: отстраняване на техническа грешка в решение N 158-МИ на ОИК Калояново от 26.10.2015 година

  • № 182 / 01.11.2015

    относно: обявяване на резултати от избор за кмет на Община Калояново

всички решения