05.06.2023

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 13.06.2023 г. /вторник/ от 18:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

25.11.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.11.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

18.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 18.10.2021 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

10.10.2021

Избирателна активност към 20:00 часа

08.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 08.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

04.10.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 04.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

03.10.2021

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 20:00 ч.

02.10.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Калояново, напомня, че съгласно чл.220 ал.1 от ИК изборният ден за частичен избор за кмет на община Калояново започва на 3 октомври 2021 г /неделя/ в 7,00 часа и приключва в 20,00 часа.Гласуването след 20,00 часа, но не по-късно от 21 часа, се осъществява при условията и по реда на чл.220 ал.1, изречение 2 и ал.2 от ИК.

01.10.2021

Одобрен предпечатен образец на бюлетина за частичен избор на кмет на община

30.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.10.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 28.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново уведомява, че регистрирането на застъпници в общинската избирателна комисия се извършва до изборния ден 02 октомври 2021 г. включително до 17:00 ч.

Регистрирането на застъпници се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

  1. Заявление за регистрация на застъпници Приложение № 72-МИ-НЧ от изборни книжа.

Към заявлението задължително се представя списък на хартиен и на технически носител в ексел формат. Списъкът на технически носител може да изтеглите от ТУК.

       2. Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници  Приложение № 74-МИ-НЧ от изборните книжа.

       3. В случаите, когато заявлението се подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно.

Броят на застъпниците на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на секциите /20 бр./ на територията на община Калояново.

27.09.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново уведомява, че общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции /20 бр./ на територията на община Калояново. Всяка партия, коалиция, или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден.

Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 02 октомври 2021 г. включително на Общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва  и предава от представляващото инициативния комитет лице.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Таблица за упълномощените представители може да изтеглите от ТУК

14.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 15.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

10.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 12.09.2021 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

07.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 07.09.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

04.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 04.09.2021 г. от 14:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

02.09.2021

РЕГИСТЪР на партиите за участие в нови и частични избори на 03 октомври 2021 г.

РЕГИСТЪР

на партиите за участие в нови и частични избори на 03 октомври 2021 г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

(по чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс)

 

 

Пореден №, дата и час на постъпване

партия

Решение на ЦИК

Решение на ОИК

Адрес, телефони, eлектронен адрес, лице за контакт

1

2

3

4

5

1.

Коалиция ,,БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Решение № 515-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 8-ЧМИ/01.09.2021 г.

Кръстю Кодошев

2.

ПП ,,НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Решение № 505-МИ/26.08.2021 г .

Решение № 9-ЧМИ/01.09.2021 г.

Андон Андонов

3.

Местна коалиция ,,ГЕРБ (СДС)“

Решение № 513-МИ/28.08.2021 г . и Решение № 514-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 10-ЧМИ/01.09.2021 г.

Христо Пищялов

4.

ПП ,,ОБЕДИНЕНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“

Решение № 518-МИ/28.08.2021 г .

Решение № 11-ЧМИ/01.09.2021 г.

Петранка Арабаджийска-Саид

 

 

02.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 02.09.2021 г. от 17:15 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3. с дневен ред:

1. Разглеждане на заявления за регистрация за участие в частични местни избори на 03.10.2021 г.

01.09.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.09.2021 г. от 17:15 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3. с дневен ред:

1. Разглеждане на заявления за регистрация за участие в частични местни избори на 03.10.2021 г.

Календар

Решения

  • № 49-ЧМИ / 18.10.2021

    относно: край на активната работа на ОИК след проведените избори на 03.10.2021 г. и втори тур на 10.10.2021 г.

  • № 48-ЧМИ / 18.10.2021

    относно: Предаване архива на ОИК-Калояново с документацията от провеждане на изборите за кмет на община Калояново на 03.10.2021 г. на администрацията на община Калояново

  • № 47-ЧМИ / 10.10.2021

    относно: Обявяване на резултати от II тур на 10.10.2021 г. за избор за кмет на община Калояново и обявяване на избран кмет

всички решения