Общинска избирателна комисия Калояново


РЕШЕНИЕ
№ 160-МИ
Калояново, 11.01.2024

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му за служител на Община Калояново и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП ”СДС”

В ОИК Калояново е постъпило заявление от Мария Петрова Начева избрана за общински съветник от листата на ПП ”СДС” с вх. № 39 / 08.01.2024 г., депозирано чрез Председателя на Общински съвет Калояново с изх. № 42 / 09.01.2024 г. В заявлението е пососено, че във връзка с назначаването й на длъжност Главен специалист „Социални дейности“ в общинска администрация Калояново, желае да бъде освободена като общински съветник.

С оглед на гореизложеното и на основание Решение на ОИК Калояново с № 135-МИ от 30.10.2023 г., чл. 87 , ал. 1, т. 24 от ИК, във вр. с чл. 453, ал. 5 и чл. 458, ал. 5 от ИК, чл. 30, ал. 4, т. 3 и т. 4 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Калояново

РЕШИ:

 1. Прекратява предсрочно пълномощията на Мария Петрова Начева с ЕГН **********, като общински съветник записана под № 5 в листата ПП ”СДС”
 2. Анулира издаденото удостоверение за общински съветник, издадено на името на Мария Петрова Начева с ЕГН **********, като общински съветник записана под № 5 в листата ПП ”СДС”
 3. Обявява за избран следващия в списъка под № 6 в листата ПП ”СДС” Иванка Божкова Абрашева с ЕГН ********** за общински съветник в Общински съвет Калояново.
 4. Да се издаде удостоверение за общински съветник на Иванка Божкова Абрашева с ЕГН ********** съобразно настоящето решение.
 5. Настоящето решение да се изпрати на Председателя на ОбС Калояново.

Настоящото решение на основание чл.459 от Изборния кодекс подлежи на оспорване пред Административен съд Пловдив в седемдневен срок от обявяването му чрез ОИК- Калояново.

 

Председател: Илиян Дончев Дончев

Секретар: Райна Лалова Дончева

* Публикувано на 11.01.2024 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 160-МИ / 11.01.2024

  относно: Прекратяване на пълномощия на общински съветник поради назначаването му за служител на Община Калояново и обявяване за избран на следващия кандидат в листата на ПП ”СДС”

 • № 159-МИ / 13.11.2023

  относно: Край на активната работа на ОИК след проведените избори на 29.10.2023 г. и втори тур на 05.11.2023 г.

 • № 158-МИ / 13.11.2023

  относно: Постановление за отказ да се образува досъдебно производство на РП Пловдив с вх. №113/10.11.2023 г.

всички решения