Общинска избирателна комисия Калояново


РЕШЕНИЕ
№ 103
Калояново, 13.10.2015

ОТНОСНО: Упълномощаване на членове на ОИК-Калояново, които да получат отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата и всички други необходими действия по пренасянето на бюлетините в местата, определени от Областния управител съгласно Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г. на ЦИК и писмо изх.№1111-15-1278 от 12.10.2015 г на ЦИК.

Общинска избирателна комисия-Калояново се запозна повторно с Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г. на ЦИК и писмо изх.№1111-15-1278 от 12.10.2015 г на ЦИК. В решението на ЦИК са предвидени действията, които следва да се предприемат от ОИК във връзка с транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини от печатницата до определените от Областния управител места. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната ОИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители и представители на Министерството на финансите. Копие от графика, съответно копие от протокола, се предоставя на ЦИК. Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата.

Упълномощените представители на съответната общинска избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.Бюлетините за съответния изборен район – община, се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на двамата упълномощени членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.

Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции.

Като съобрази гореизложеното ОИК-Калояново намира за необходимо да упълномощи двама свои члена – представители на различни партии, които да извършат предвидените в решението на ЦИК действия, свързани с приемането и транспортирането на бюлетините до местата, определени за съхранението им.

 

С оглед изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т. 1 и т. 20 от ИК, във връзка с Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г. на ЦИК и писмо изх.№1111-15-1278 от 12.10.2015 г на ЦИК. Общинска избирателна комисия-Калояново

Р Е Ш И:

 

1.УПЪЛНОМОЩАВА долупосочените членове на ОИК да извършат предвидените действия в Решение № 2363-МИ от 26.09.2015г. на ЦИК за упълномощени от ОИК лица, в т.ч. да присъстват на предаването на отпечатаните хартиени бюлетини, да подпишат протокола за предаване, да приемат бюлетините и да съпровождат транспортното средство, което ги транспортира до съответния областен център, а също така да удостоверят чрез подпис датата и часа на поставянето на лентата, с която се запечатва помещението за съхранение на бюлетините, а именно:

ИЛИЯН ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

МАРИАНА ЙОЗОВА БАКОВА

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ НАНОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА ДАСКАЛОВА

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА ЖЕКОВА

 

2.Действията по точка 1 да се извършат от минимум 2 горепосочените лица, излъчени от различни партии.

 

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия, чрез ОИК-Калояново в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Илиян Дончев Дончев

Секретар: Мариана Йозова Бакова

* Публикувано на 13.10.2015 в 18:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 184 / 09.11.2015

  относно: край на активната работа на ОИК след проведените избори на 26.10. и втори тур 1.11.2015 година

 • № 183-МИ / 09.11.2015

  относно: отстраняване на техническа грешка в решение N 158-МИ на ОИК Калояново от 26.10.2015 година

 • № 182 / 01.11.2015

  относно: обявяване на резултати от избор за кмет на Община Калояново

всички решения