25.11.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам. председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.11.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

26.05.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам. председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 27.05.2021 г. от 18:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

19.04.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Калояново, съобщава, че Касационно административно дело № 1453/2021 г. на 3-то отделение на Върховния административен съд по жалба на Георги Любенов Георгиев е насрочено за 09 юни 2021 г от 14 ч.

19.02.2021

Съобщение

Председателят на ОИК Калояново съобщава, че по жалба на Георги Любенов Георгиев във Върховен административен съд Република България е образувано касационно административно дело 1453/2021 г. на 3-то отделение. Делото е насрочено за 31 март 2021 г от 14:00 ч.

05.01.2020

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 06.01.2020 г. от 12:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

07.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам.-председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 07.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява следните телефони за връзка с медиите и приемане на сигнали и жалби в изборния ден:

 

Мобилен телефон ОИК:  0877 298 477

Мобилен телефон: 0888 26 05 48 - Илиян Дончев

e-mail: [email protected]

02.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам.-председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 02.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

01.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

31.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 31.10.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

29.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 29.10.2019 г. от 12.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява следните телефони за връзка с медиите и приемане на сигнали и жалби в изборния ден:

Мобилен телефон: 0885 569 266, Мариана Бакова

Мобилен телефон: 0888 260 548, Илиян Дончев

Мобилен телефон ОИК:  0877 298 477

e-mail: [email protected]

26.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.10.2019 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

25.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново обръща внимание на членовете на СИК, че могат да ползват специално разработените протоколи, за да проверят дали правилно изпълняват методическите указания за попълването им.

ОБУЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СИК

Тестове за СИК в страната

Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

Попълване на примерен секционен протокол в страната

 
24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 24.10.2019 г. от 17.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

24.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява телефонен номер 0877 298 477 за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

18.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 16.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново напомня на политическите партии и коалиции, че местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Калояново са определени със Заповед №401/05.09.2019 г. на Кмета на общината.

17.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 17.10.2019 г. от 17.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

16.10.2019

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ КАЛОЯНОВО уведомява Общинска администрация Калояново, представителите на политическите партии и коалиции, и членовете на секционните избирателни комисии /СИК/, че в изпълнение свое Решение № 75-МИ от 10.10.2019 г. на 21 октомври 2019 г. (понеделник) от 17:30 ч. до 19:00 ч. ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии в Киносалона, който е разположен на партерен етаж в сградата на общинска администрация в село Калояново, пл. „Възраждане“ № 6.

Обучението ще се осъществи от членовете на ОИК Калояново Илиян Дончев, Надежда Атанасова, Здравко Дошков и Никола Божилов, както и с помощта на представители на Общинска администрация – Калояново и на РУ на МВР Хисаря.

Важно - В прикаченият файл към настоящото съобщение може да получите информация за актуалният списъчен състав на всяка секционна комисия!

Председател на ОИК Калояново - Илиян Дончев

 

14.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 14.10.2019 г. от 17.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

10.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 10.10.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

08.10.2019

Съобщение

     ОИК Калояново съобщава на политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в местните избори на 27 октомври 2019 г., че регистрирането на застъпници и представители ще се извършва до 25 октомври 17:00 ч. съгласно Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019.

     Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК.

06.10.2019

Съобщение

      ОИК Калояново съобщава, че на основание Решение № 73-МИ/30.09.2019 г. и във връзка с писмо на ЦИК с изх. № МИ-15-697/05.10.2019 г. заведено във входящия дневник в 09:10 ч. с № 26/06.10.2019 г. публикува на интернет страницата си одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. Бюлетина за кмет на община
 2. Бюлетина за общински съветници
 3. Бюлетина за кмет на кметство Бегово
 4. Бюлетина за кмет на кметство Долна махала
 5. Бюлетина за кмет на кметство Дуванлии
 6. Бюлетина за кмет на кметство Дълго поле
 7. Бюлетина за кмет на кметство Житница
 8. Бюлетина за кмет на кметство Песнопой
 9. Бюлетина за кмет на кметство Ръжево Конаре
 10. Бюлетина за кмет на кметство Черноземен
03.10.2019

Съобщение

Председателят на ОИК Калояново съобщава, че поради липса на дневен ред насроченото заседание за 03.10.2019г. се отменя за понеделник 07.10.2019г. от 17:30 часа в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

30.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 03.10.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 30.09.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 27.09.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.09.2019

Съобщение

     На 27 септември 2019 г. от 16:00 часа в сградата на Община Калояново, село Калояново, пл.Възраждане № 6, ет.3 стая № 22 , Заседателната зала на ОИК Калояново ще се проведе жребий относно реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите на 27.10.2019 г.

26.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.09.2019 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

24.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 24.09.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

22.09.2019

Съобщение

На основание чл. 85, ал. 1, предложение първо, от Изборния кодекс, Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 22.09.2019 г. от 17:00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

20.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 20.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

 
18.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 18.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

17.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ В ОИК

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18 от решението. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия – Калояново, по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 62-МИ и Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община и кмет на кметство се подава отделно предложение.
 3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия, коалиция или местна коалиция и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа);

Регистрирането на кандидатските листи в Общинска избирателна комисия – Калояново,  се извършва от 17 септември до 17,00 часа на 24 септември 2019 г.  

16.09.2019

До партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети

По решение № 943-МИ/ 02.09.2019  на ЦИК, в т. 18.1 е уточнено, че  предложението за кандидати за общински съветници се представя, както на хартиен носител (приложение №62-МИ), така също и на технически носител (CD/флаш памет) в ексел формат.

За улеснение на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети да се изтегли файла, който е таблица в ексел формат, от линка по долу:

https://cik.is-bg.net/upload/100143/%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B7%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B7%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%81%D1%8A%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.xlsx

16.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 16.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

14.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 14.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД за Заседание на 14.09.2019 г.   

 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №26 ОТНОСНО: Регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №27 ОТНОСНО: Регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №28 ОТНОСНО: Регистрация на партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново
 4. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №29 ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 5. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №30 ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 6. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №31 ОТНОСНО: Регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 7. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №32 ОТНОСНО: Регистрация на Политическа партия „ВОЛЯ“ в изборите за кмет на община на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 8. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №33 ОТНОСНО: Регистрация на на Политическа партия „ВОЛЯ“ в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.
 9. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №34 ОТНОСНО: Регистрация на на Политическа партия „ВОЛЯ“ в изборите за общински съветници на 27 октомври 2019 г. в Община Калояново.

    10. Разни

11.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 12.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл."Възраждане" № 6, ет.3.

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД  за Заседание на 12.09.2019 г.   

 1. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №17 Относно:Допълнение на решение №16 за определяне броя на мандатите за общински съветници при произвеждане на изборите на 27 октомври 2019 г поради техническа грешка.
 2. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №18 ОТНОСНО: Определяне и обявяване на номерата на изборните райони на територията на община Калояново при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 3. ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ №19 ОТНОСНО: Формиране на единна номерация на избирателните секции на територията на община Калояново, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 4. ПРОЕКТ ЗАРЕШЕНИЕ №20 ОТНОСНО: Регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в Общинска избирателна комисия в община Калояново за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 5. Разни.
09.09.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на партии, коалиции, инициативни комитети и местни коалиции за участие в изборите е до 17.00 ч. на 16 септември 2019 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

05.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 09.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл."Възраждане" № 6, ет.3.

03.09.2019

Съобщение

Председателя на ОИК Калояново свиква първо заседание на комисията на 04.09.2019 г. от 18,00 ч. в Заседателна зала находяща се в сградата на Община Калояново, пл."Възраждане" № 6, ет.3.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КАЛОЯНОВО на 04.09.2019г. от 18.00 часа

Проект за дневен ред

 

 1. Проект на решение относно работно място, работно време и контакти на ОИК Калояново за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 2. Проект за решение относно начина на работа, редът за свикване на заседания, начина на приемане на решения и обявяването им от ОИК Калояново в изборите за общински съветници и кметове.
 3. Проект за решение относно избор на говорител на Общинска избирателна комисия Калояново при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 4. Проект на решение относно Определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия Калояново при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
 5. ОТНОСНО: Маркиране на печата на Общинска избирателна комисия Калояново при произвеждане на за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 145-МИ / 26.11.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 144-МИ / 27.05.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 143-МИ / 25.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения