Заседания

Заседание от дата 27.05.2021 от 18:30 часа.

Заседание от дата 25.11.2020 от 17:30 часа.

Заседание от дата 06.01.2020 от 12:30 часа.

Заседание от дата 11.11.2019 от 15:30 часа.

Заседание от дата 07.11.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 04.11.2019 от 02:00 часа.

Заседание от дата 03.11.2019 от 14:30 часа.

Заседание от дата 28.10.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 26.10.2019 от 10:00 часа.

Заседание от дата 25.10.2019 от 17:00 часа.

Заседание от дата 21.10.2019 от 16:30 часа.

Календар

Решения

  • № 145-МИ / 26.11.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 144-МИ / 27.05.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 143-МИ / 25.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения