25.11.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам. председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.11.2021 г. от 17:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

26.05.2021

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам. председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 27.05.2021 г. от 18:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

19.04.2021

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Калояново, съобщава, че Касационно административно дело № 1453/2021 г. на 3-то отделение на Върховния административен съд по жалба на Георги Любенов Георгиев е насрочено за 09 юни 2021 г от 14 ч.

19.02.2021

Съобщение

Председателят на ОИК Калояново съобщава, че по жалба на Георги Любенов Георгиев във Върховен административен съд Република България е образувано касационно административно дело 1453/2021 г. на 3-то отделение. Делото е насрочено за 31 март 2021 г от 14:00 ч.

24.11.2020

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 25.11.2020 г. от 17:30 ч. /сряда/ в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

05.01.2020

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 06.01.2020 г. от 12:30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

07.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам.-председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 07.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

03.11.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява следните телефони за връзка с медиите и приемане на сигнали и жалби в изборния ден:

 

Мобилен телефон ОИК:  0877 298 477

Мобилен телефон: 0888 26 05 48 - Илиян Дончев

e-mail: [email protected]

02.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Зам.-председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 02.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

01.11.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 01.11.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

31.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 31.10.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

29.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 29.10.2019 г. от 12.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

27.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява следните телефони за връзка с медиите и приемане на сигнали и жалби в изборния ден:

Мобилен телефон: 0885 569 266, Мариана Бакова

Мобилен телефон: 0888 260 548, Илиян Дончев

Мобилен телефон ОИК:  0877 298 477

e-mail: [email protected]

26.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 26.10.2019 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

25.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 25.10.2019 г. от 17.00 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

24.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия Калояново обръща внимание на членовете на СИК, че могат да ползват специално разработените протоколи, за да проверят дали правилно изпълняват методическите указания за попълването им.

ОБУЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА СИК

Тестове за СИК в страната

Броене на бюлетини и вписване в секционния протокол в страната

Попълване на примерен секционен протокол в страната

 
24.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 24.10.2019 г. от 17.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

24.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново обявява телефонен номер 0877 298 477 за приемане на сигнали в изборния ден на 27 октомври 2019 г. във връзка с упражняване правото на глас и за нарушения на изборния процес.

18.10.2019

Съобщение

На основание чл. 85, предложение първо от Изборния кодекс, Председателят на ОИК Калояново свиква заседание на комисията на 21.10.2019 г. от 16.30 ч. в Заседателна зала, ситуирана в сградата на Община Калояново, пл. "Възраждане" №6, ет. 3.

17.10.2019

Съобщение

ОИК Калояново напомня на политическите партии и коалиции, че местата за поставяне на агитационни материали на територията на Община Калояново са определени със Заповед №401/05.09.2019 г. на Кмета на общината.

Календар

Решения

  • № 145-МИ / 26.11.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 144-МИ / 27.05.2021

    относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

  • № 143-МИ / 25.11.2020

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения