Състав на ОИК Калояново

Председател

 1. Илиян Дончев Дончев

Зам. председатели

 1. Надежда Божидарова Атанасова
 2. Никола Кръстев Венков

Секретар

 1. Мариана Йозова Бакова

Членове

 1. Ангелинка Людвикова Якова
 2. Георги Иванов Клявков
 3. Здравко Георгиев Дошков
 4. Иванка Атанасова Кировска
 5. Никола Неделчев Божилов
 6. Петя Начева Кантарска
 7. Снежанка Самуилова Стоева
 8. Таня Иванова Табакова

Календар

Решения

 • № 145-МИ / 26.11.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42, ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 144-МИ / 27.05.2021

  относно: Обявяване предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново на основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА във връзка с наличие на обстоятелства по чл. 42, ал. 1, т. 4 предл. първо от ЗМСМА.

 • № 143-МИ / 25.11.2020

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощия на кмет на Община Калояново на основание чл.42 ал.4 предложение първо от ЗМСМА.

всички решения